Archive for مارس, 2008

گل ضرغامی

در راستای اهانت عبدالکریم سروش به مقام شامخ پیامبر و در امتداد زدودن اسامی موهن از فرهنگ و ادب اسلامی در سرزمین مهدی موعود زین پس به جای استفاده از نام بی قدر سروش بر تارک مجله ی سروش نام این مجله به گل ضرغامی تغییر خواهد یافت.

Comments (4)

عدم رعایت نزاکت از سوی ولایتمداران در پیشگاه ولی عصر، چرا ؟

چند سالی است که در پایان روزی که مصادف است با شهادت امام یازدهم شیعیان، گروهی از ولایتمداران که خود را ذوب در ولایت امام غائبشان می دانند. اقدام به پخش شیرینی و شربت و شادمانی می کنند به این مناسبت که با شهادت امام یازدهم دوره ی ولایت امام غائب آغاز شده است و جالب تر آنکه صدا و سیما نیز آن را تبریک می گوید. با توجه به اینکه اینان معتقد به زنده بودن امام غائب شان هستند. آیا نا زیبا نیست که در پیشگاه ایشان عزای پدرشان را در حالی غروبی از آن گذشته است به شادی می نشینند. و آیا به جز در سلسله های سلطنتی هرگز پسری از مرگ پدر شادان می شود؟

Comments (12)

امام زمان یا اخذ آرا

امروز جمعه است و به قولی امام زمان در روز جمعه ظهور می کند، به نظر شما در صورتی امروز، روز ظهور ایشان باشد برخورد حکومت با این موضوع چیست؟
برگزاری انتخابات را ادامه می دهد و یا اینکه از امامش استقبال می کند؟

Comments (8)

جشن نیکوکاری، چرا؟

برگزاری جشنی با عنوان نیکوکاری و درخواست کمک از سوی مردم برای رفع نیاز از مستمندان در کشوری که بخشش هایش به میلیارد دلار است، را چگونه می توان توجیه کرد؟

Comments (3)